Một nửa số phim được trình chiếu tại LHP Đức năm 2014 cấm khán giả dưới 16 tuổi.