"Cha đẻ" chính thức của 2 nhân vật siêu dễ thương này cũng đã đóng góp 2 bức ảnh meme làm phong trào thêm phần sôi nổi hơn.