Có vẻ như con vật này cũng rất muốn góp mặt trong bộ ảnh cưới nhưng lại không được hoan nghênh cho lắm.