Robin Williams được phát hiện đã chết ở nhà riêng tại California, Mỹ.