Không cần một chiếc giường êm ái, nhiều người có thể "đánh một giấc" tại những nơi công cộng với tư thế rất đặc biệt.