Mỗi khi gặp "con mồi", Linh bịa chuyện có mối nhập iPhone 6 xách tay từ Mỹ về Việt Nam số lượng lớn với giá rẻ. Vì tin tưởng, hàng chục người đã vay nóng, thậm chí cầm cố nhà cửa giao cho kẻ lừa đảo này số tiền hơn 20 tỷ đồng.