Sáng ngày (27/11), ca sĩ Lam Trường đã sang nhà cô dâu Yến Phương để chuẩn bị làm lễ đón dâu.