Tuy nhiên, mức giá Trương Phương - nữ diễn viên từng đóng bà Tưng trong Chém chuối của VTV3 đưa ra đã được điều chỉnh phù hợp với vai diễn.