Vợ chồng Thảo Trang – Thanh Bình, bố con Hoài Linh – Hoài Lâm… có dịp được kết hợp với tư cách bạn diễn trên màn ảnh.