Suốt cả quãng thời gian học tập và làm việc của chúng ta, chúng ta chỉ có khoảng rất ít những ngày cuối tuần. Sử dụng thời gian những ngày nghỉ này sao cho có hiệu quả cũng là một nghệ thuật mà không phải ai cũng nắm được.