Đang trên đường làm nhiệm vụ, nữ thượng sĩ Hồng Nhung nhặt được chiếc điện thoại di động còn nguyên hộp ngay gần cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia.