Ngoài ra, thời gian này Tăng Thanh Hà dường như cũng đang chọn cách né tránh truyền thông trong các sự kiện.