Nữ diễn viên trẻ đã có những chia sẻ về sự bức xúc của mình khi bị quy chụp là nói dối.