Bên cạnh nhiều hạng vé bình dân từ 200 ngàn đồng thì tiệc VIP giao lưu với danh ca Chế Linh có thể dao động đến mức trần cao nhất hiện nay là 5 triệu đồng.