Bộ chia HDMI 1 vào 2 ra hỗ trợ 3D 1080p chính hãng PCMAX tại Hà nội PCM-S104