Nhóm sinh viên Mỹ tiến gần đến con gấu có khối lượng khoảng 150 kg để quay video, nhưng con thú bất ngờ tấn công khiến một người tử vong.