Sambo, một con voi khá nổi tiếng ở đền Wat Phnom, Campuchia, sẽ không còn tiếp tục cõng du khách sau khi làm công việc đó trong hơn 30 năm.