Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
MOD THỐNG KÊ BÀI VIẾT CHO PHPBB3 FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
MOD THỐNG KÊ BÀI VIẾT CHO PHPBB3 FfWzt02#1

22.07.14 16:35

Văn Thoáng

Văn Thoáng

Sử giả 2T
https://hocluat.vn/hoc-luat-ra-truong-lam-gi/
Sử giả 2T
Phpbb3 là 1 diễn đàn mã nguồn mở với khả năng phát triển và bảo mật cao , tuy ở Việt Nam  không nhiều người  biết  và dùng nó , khác với vbulliten phải  mất tiền mua cho 1 domain thì phpbb3 FREE . các website khủng data lớn ở nước ngoài cũng dùng nó ?

cài đặt và quản lý phpbb3 thì dễ dàng rất nhiều , cộng đồng phát triển cũng lớn , thời điểm hiện nay phpbb3 lên đến bản 3.0.10

1- thông thường để cài đặt các bản mod khác thì  cần 2 chương trình
      1- editor như notepad ++ 
      2- Trình duyệt web- để mở file xml .


MOD THỐNG KÊ BÀI VIẾT CHO PHPBB3 _shimivn_yourdomain


2- bản mod Top X stats mới nhất cho phpbb3  3.010  này  , bạn có thể down ở đây  
  giải nén và copy tất cả vào thư mục chứa mã của forum
- Mở Index.php
Tìm:

$user->setup('viewforum');
Chèn vào sau nó đoạn code này:
$user->setup('topX');
- Mở style/subsilver2/template/index_body.html
Tìm:
<!-- INCLUDE forumlist_body.html -->
Chèn vào trước nó đoạn code này:
<!-- INCLUDE topx.html -->
Bạn chỉ việc lưu lại, vào quản trị admin , clear cache  để nhận giao diện mới   
  *** Đây là bản cài bảng thống kê cho giao diện Subsilver2. Đối với giao diện khác các bạn làm cũng tương tự.
**** Các bạn download về. Sau đó sửa 3 file:
topx.php (Sửa lại ID forum (màu đỏ) hiển thị phù hợp từng Tab (màu xanh)),

if(substr($mode,9,1)=='1') $lp_forums_constraint = " AND f.forum_id IN (33) "; //Cau hinh forum_id nhu trong CPLatestPosts
if(substr($mode,9,1)=='2') $lp_forums_constraint = " AND f.forum_id IN (34) ";
if(substr($mode,9,1)=='3') $lp_forums_constraint = " AND f.forum_id IN (35) ";
if(substr($mode,9,1)=='4') $lp_forums_constraint = " AND f.forum_id IN (31,205,206) ";
if(substr($mode,9,1)=='5') $lp_forums_constraint = " AND f.forum_id IN (95) ";
- Root_tab\styles\giaodiencuaban\template\topx.html (Thêm/Xóa bớt Tab mình đã chèn).
<li id="topx_col_1" class=""><span style="padding: 0px 8px;"><a onclick="return false;" href="#">{L_LP_COL_1}</a></span></li>
<li id="topx_col_2" class=""><span style="padding: 0px 8px;"><a onclick="return false;" href="#">{L_LP_COL_2}</a></span></li>
<li id="topx_col_3" class=""><span style="padding: 0px 8px;"><a onclick="return false;" href="#">{L_LP_COL_3}</a></span></li> (....Tương tự.....)
- Root_tab\language\vi (en)\topX.php (Đặt tên\Chỉnh sửa theo thứ tự từng tab tương ứng)

* 1 vài trang web cung cấp style /themes/template cho phpbb3
MOD THỐNG KÊ BÀI VIẾT CHO PHPBB3 _shimivn_Artodia+Helion+%25E2%2580%25A2+phpBB3+Styles+Demo+-+phpBB3styles

MOD THỐNG KÊ BÀI VIẾT CHO PHPBB3 _shimivn_Artodia+Phantom+%25E2%2580%25A2+phpBB3+Styles+Demo+-+phpBB3styles

http://www.phpbb3styles.net/  

nguồn tổng hợp từ  http://www.dophuquy.com/2012/02/thong-ke-phpbb-top-x-stats.html
*******
thêm tab
bạn vào 3 file 
1- topx.php ngay trên thư mục gốc 
 tìm 
if(substr($mode,9,1)=='5') $lp_forums_constraint = " AND f.forum_id IN (95) ";
 thêm phía sau
if(substr($mode,9,1)=='6') $lp_forums_constraint = " AND f.forum_id IN (95) ";
if(substr($mode,9,1)=='7') $lp_forums_constraint = " AND f.forum_id IN (95) ";  ..........
2-Language\vi (en)\topX.php
 tìm     'LP_COL_5'        => 'Thảo luận/"8"',
thêm sau 
    'LP_COL_6'        => 'Thảo luận/"8"',
    'LP_COL_7'        => 'Thảo luận/"8"',
........
3 Styles\subsiver2\template\topx.html
tìm 
                    <li id="topx_col_5" class=""><span style="padding: 0px 8px;"><a onclick="return false;" href="#">{L_LP_COL_5}</a></span></li>
thêm 
                    <li id="topx_col_6" class=""><span style="padding: 0px 8px;"><a onclick="return false;" href="#">{L_LP_COL_6}</a></span></li>
.....
thêm nữa thì bạn thêm số 7 hay 8  hay 9 vào 3 file trên thôi ....
#2

09.03.17 0:21

Kelvin999

Kelvin999

Thành viên ảo

Thành viên ảo
asfsafsaf