Kỷ lục nhắn tin nhanh lần này của Marcel đã đánh bại kỷ lục cũ nhờ khoảng thời gian ngắn hơn 1,19 giây.