Do cấu tạo xương sống đặc biệt, chú gà này có thể đứng thẳng lưng khi đi bộ.