“Sinh viên Việt Nam sẽ hội nhập dễ dàng và thành công hơn trong chương trình đại học quốc tế bằng cách tham gia vào các chương trình hỗ trợ riêng – chương trình được thiết lập dành riêng cho những sinh viên năm đầu”. Đây là ý kiến được bà Susan Sherringham - Giám đốc Chương trình dự bị đại học đến từ UTS Insearch (Học viện đào tạo các chương trình chuyển tiếp vào Đại học Công nghệ Sydney) chia sẻ trong buổi hội thảo diễn ra vào ngày 22/5 vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh.