#1

on 25.06.18 16:26

bellaskin

bellaskin

Thành viên Hòa Đồng
http://www.lg.com/vn/tivi/lg-OLED77W7T
Thành viên Hòa Đồng
Hoạt động mua bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán có thể diễn ra trên thị trường phi tập trung.
Mua bán chứng khoán của các tổ chức phát hành
Đối với loại hình thức này, bạn có thể thực hiện theo 2 cách:

  • Có thể mua trực tiếp tại các tổ chức phát hành, các nhà đàu tư phải đăng kí mua và nộp tiền trực tiếp tại các tổ chức phát hành chứng khoán.
  • Mua thông qua trung gian: tức là mua thông qua các nhà đại lý, bảo lãnh phát hành thông thường thì các công ty chứng khoán, các ngân hàng thương mại.

Cách giao dịch chứng khoán online Dl66jxi0_G0B0QAHhEcOd7WOIb0WbyZ1jR95Tf2Myk-HvGD7X0aRByhygtH9vMC_zqTXQk2nzT9-HgOqfInmp-1FGWgwUghCl-sgCln9STU-uvbFD-FbfDeHZFOiKmEM0f9vhN0
Nếu như bạn mua chứng khoán ở các tổ chức phát hành chưa niêm yết trên trung tâm giao dịch chứng khoán thì việc chuyển nhượng hoặc bán lại chứng khoán cho người khác thì sẽ gặp khá nhiều khso khăn, Không dễ dàng tìm được người mua và bán.
Mua bán chứng khoán niêm yết trên trung tâm giao dịch chứng khoán
Chứng khoán niêm yết là chứng khoán có đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn đã được đăng kí mua bán tại các trung tâm giao dịch chứng khoán. Khi mua bán chứng khoán niêm yết, cần phải tuân theo một số nguyên tắc sau:

  • Mọi giao dịch mua bán chứng khoán đều phải thông qua hệ thộng tại sở giao dịch. Trung tâm giao dịch chứng khoán theo phương pháp khớp lệnh hoặc phương thức thỏa thuận.
  • Giao dịch chứng khoán theo phương thức khớp lệnh theo nguyên tắc ưu tiên về giá và ưu tiên về thời gian/
  • Giao dịch chứng khoán niêm yết lô lẻ được thực hiện trực tiếp giữa người đầu tư với công ty chứng khoán.

Quy trình giao dịch chứng khoán niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán
Quy trình giao dịch chứng khoán được thực hiên theo 5 bước:

  • Bước 1: Nhà đầu tư đến mở tài khoản và đặt lệnh mua và bán chứng khoán tại các công ty chứng khoán.
  • Bước 2: Công ty chứng khoán chuyển lệnh đó cho đại diện công ty tại trung tâm giao dịch chứng khoán để nhập vào hệ thống giao dịch.
  • Bước 3: Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hiện ghép lệnh và thông báo kết quá giao dịch cho công ty chứng khoán.
  • Bước 4: Công ty chứng khoán sẽ thông báo kết quả giao dịch cho các nhà đầu tư.
  • Bước 5: Nhà đầu tư được chứng khoán hoặc tiền trên tài khoản của mình tại công ty chứng khoán sau 3 ngày làm việc kể từ ngày mua bán.

Xem thêm cổ phiếu

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết