Hạnh phúc không nằm ở số phận mà đến từ cách sống của mỗi người. Đó là lý do vì sao việc học và nắm vững một số nguyên tắc, thói quen nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn.