CÔNG TY CƠ KHÍ QUỐC ĐẠI
Địa Chỉ: Đường Hồ Ngọc Lãm – TP Vinh (KCN Bắc Vinh)
Hotline: 0915.958.249 – 0969.417.366
Email: Lequocdai23@Gmail.Com
Website: Inoxnghean.Com.Vn