Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng đủ khả năng kiểm soát lời nói của mình.