Thực sự mà nói thì, có những việc lặp đi lặp lại hàng ngày của con gái tốt nhất nên… dừng lại càng sớm càng tốt. Vì các nàng biết không, việc đó không chỉ làm… khổ mọi người xung quanh, mà bản thân các nàng cũng chẳng sung sướng gì!