Thông thường không ai muốn là người thổ lộ tình cảm của mình đầu tiên chỉ bởi cái tôi và sự ngại ngùng thường đến theo sau hành động ấy.