Đôi lúc ngỡ rằng, tình yêu của một người giáo viên sẽ rất khuôn khổ, khô khan… nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy!