Thay vì sử dụng mãi mô típ quen thuộc, bạn có thể khiến nàng đốn tim bằng những lời nói ngọt ngào thông qua sử dụng ngôn ngữ thể hiện tình yêu của một số quốc gia trên thế giới.