Nhiều sao Việt chấp nhận mất hình tượng để đóng đạt những cảnh quay say xỉn trong phim.