Đối xử với bạn trai như thể họ có sức mạnh toàn năng, sẽ khiến họ thấy mình như đang hẹn hò với một tấm thảm chùi chân chẳng có chút giá trị nào!