Nếu ngay cả tình yêu cũng mang ra lừa, trái tim cũng mang ra thử thách, vậy chúng ta coi bản thân mình là gì?