Chỉ sau 1 giờ đăng tải, hình ảnh đã thu hút hơn 100 nghìn lượt like (thích) và nhiều ý kiến bình luận.