Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Đóng góp: Sơ đồ phân cấp quyền của các nhóm trong diễn đàn FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Đóng góp: Sơ đồ phân cấp quyền của các nhóm trong diễn đàn FfWzt02#1

04.07.14 22:21

Vietsub

Vietsub

Thành viên Ưu Tú
http://www.teenvi.com/
Thành viên Ưu Tú
Quản trị viên: Đóng góp: Sơ đồ phân cấp quyền của các nhóm trong diễn đàn Admin

Quản lý toàn bộ diễn đàn.

Điều hành viên chính: Đóng góp: Sơ đồ phân cấp quyền của các nhóm trong diễn đàn Smod

Quản lý toàn bộ chuyên mục trong diễn đàn.

  • - Theo dỏi, giải quyết các bài viết đang chờ kiểm duyệt, các bài viết được báo cáo bởi thành viên.
  • - Hổ trợ và giải quyết các báo cáo, yêu cầu từ Điều hành viên.Điều hành viên: Đóng góp: Sơ đồ phân cấp quyền của các nhóm trong diễn đàn Support

Quản lý bài viết và hổ trợ thành viên trong chuyên mục mình đảm trách.

  • - Theo dỏi, quản lý chuyên mục mình đảm trách, giúp đở và hướng dẫn thành viên.
  • - Giải quyết các tranh chấp nếu có. Báo cáo hoặc gửi yêu cầu để các nhóm trên giải quyết nếu cần.


VIP Group: Đóng góp: Sơ đồ phân cấp quyền của các nhóm trong diễn đàn Vip

Nhóm những thành viên có công đóng góp đặc biệt cho diễn đàn.

  • - Có thể tham gia đóng góp ý kiến trong chuyên mục dành riêng cho BQT.


Guru Group: Đóng góp: Sơ đồ phân cấp quyền của các nhóm trong diễn đàn Coder

Nhóm các thành viên chuyên môn cao, có uy tín trong diễn đàn.

  • - Có một số quyền lợi ưu tiên hơn thành viên bình thường.


Thành viên danh dự: Đóng góp: Sơ đồ phân cấp quyền của các nhóm trong diễn đàn Advance

Nhóm các thành viên năng động, có năng lực, hoạt động tích cực trong diễn đàn.

  • - Có một số quyền lợi ưu tiên hơn thành viên bình thường.


Thành viên:

Nhóm các thành viên có định hướng tham gia vào diễn đàn lâu dài.

  • - Có đầy đủ quyền lợi của một thành viên bình thường.


Phân loại dựa theo số bài viết:
Đóng góp: Sơ đồ phân cấp quyền của các nhóm trong diễn đàn 0 Thành viên mới 10
Đóng góp: Sơ đồ phân cấp quyền của các nhóm trong diễn đàn 1 Thành viên năng nổ 50
Đóng góp: Sơ đồ phân cấp quyền của các nhóm trong diễn đàn 2 Thành viên tích cực 100
Đóng góp: Sơ đồ phân cấp quyền của các nhóm trong diễn đàn 3 Thành viên trung thành 200
Đóng góp: Sơ đồ phân cấp quyền của các nhóm trong diễn đàn 4 Thành viên tâm huyết 500
Đóng góp: Sơ đồ phân cấp quyền của các nhóm trong diễn đàn 5 Thành viên ưu tú 1000
Đóng góp: Sơ đồ phân cấp quyền của các nhóm trong diễn đàn Full Cựu chiến binh 2000

Thành viên mới đăng ký:

Nhóm các thành viên mới tham gia, cần phải có 10 bài viết trở lên để trở thành thành viên chính thức.

  • - Bị giới hạn một số quyền lợi của thành viên.

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết