Tại cuộc họp báo sáng nay tại Tổng cục TDTT, BTC đơn vị chủ nhà Nam Định đã công bố những con số về kinh phí tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc 2014.