Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Quản lý các chương trình tự động chạy khi khởi động máy tính FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Quản lý các chương trình tự động chạy khi khởi động máy tính FfWzt02#1

22.07.14 20:09

Văn Thoáng

Văn Thoáng

Sử giả 2T
https://hocluat.vn/hoc-luat-ra-truong-lam-gi/
Sử giả 2T
Sau khi được cài đặt, một số chương trình có thể sẽ được thiết lập để tự động chạy mỗi khi khởi động máy vi tính. Các chương trình này khi chạy thường sẽ làm cho hệ thống khởi động chậm và chiếm một khoảng dung lượng bộ nhớ của hệ thống.
Các chương trình tự động chạy và được nạp vào bộ nhớ được gọi là chương trình thường trú (trong bộ nhớ) mục đích của chúng là giám sát mọi hoạt động của máy tính và của người sử dụng để đưa ra các xử lý thích hợp. chẳng hạn như các chương trình phòng chống virus sẽ theo dõi và xử lý mỗi khi kích hoạt (chạy) chương trình hoặc mở một tập tin, thư mục... Một số chương trình hỗ trợ xem phim, nghe nhạc sẽ theo dõi mỗi khi cho dĩa CD-ROM vào ổ dĩa, nếu là dĩa CD, VCD,.. thì sẽ tự động chạy chương trình xem phim, nghe nhạc.
Việc tự động chạy các chương trình sẽ giúp người sử dụng được thuận tiện, tuy nhiên không phải chương trình nào cũng cần thiết phải tự động chạy và nạp vào bộ nhớ, nếu biết cách quản lý chúng thì sẽ giúp cho hệ thống sẽ khởi động nhanh, tiết kiệm bộ nhớ để dùng cho các chương trình khác và nhất là có thể kiểm tra và phát hiện các chương trình có chứa Virus.
Quản lý các chương trình tự động chạy khi khởi động máy tính trong windows XP
Truy cập vào Start -> Run
Quản lý các chương trình tự động chạy khi khởi động máy tính Start_run-300x87
Nhập vào dòng lệnh msconfig và nhấn Ok để chạy chương trình System Configuration Utility
Quản lý các chương trình tự động chạy khi khởi động máy tính Msconfig-300x161
Chọn tab Services, đây là phần quản lý các chương trình dịch vụ, để an toàn hãy đánh dấu vào ô Hide All Microsoft Service để ẩn đi các dịch vụ của Windows, phần còn lại (nếu có) chính là dịch vụ của các chương trình do người sử dụng cài thêm vào. Cột Status cho biết các dịch vụ đang ở chế độ chạy (Running) hay không chạy (Stopped), ngăn không cho chương trình dịch vụ này chạy bằng cách bỏ (không) đánh dấu ở phía trước và nhấn Apply.
Quản lý các chương trình tự động chạy khi khởi động máy tính Services-300x201
Trong tab Startup sẽ liệt kê các chương trình sẽ được tự động chạy khi khởi động Windows, cột Command cho biết vị trí của các chương trình này. Nếu không muốn cho chương trình nào chạy thì bỏ (không) đánh dấu ở phía trước và nhấnApply.
Quản lý các chương trình tự động chạy khi khởi động máy tính Startup-300x201
Sau cùng nhấn Close để đóng System Configuration Utility, nếu xuất hiện thông báo yêu cầu khởi động lại thì chọn Restart để đồng ý.
Quản lý các chương trình tự động chạy khi khởi động máy tính System_config-300x101

  • Nếu không biết dịch vụ của chương trình nào thì có thể sử dụng công cụ Search của Windows để tìm. (Xem hướng dẫn Sử dụng công cụ tìm kiếm trong Windows Xp)

  • Nếu sau khi thay đổi mà hệ thống gặp trục trặc thì nên trả lại như cũ, có thể thực hiện nhiều lần để dễ kiểm tra.

  • Ngoài ra còn có nhiều chương trình tiện ích khác có thể quản lý các chương trình tự động chạy khi khởi động máy tính, có thể tìm các chương trình này với từ khóa “startup utility”.http://www.buaxua.vn | Xem thêm tại: http://www.buaxua.vn/Tin-hoc-pho-thong/Quan-ly-cac-chuong-trinh-tu-dong-chay-khi-khoi-dong-may-tinh.html
#2

09.03.17 0:25

Kelvin999

Kelvin999

Thành viên ảo

Thành viên ảo
asfsafsaf