Chỉ với những nguyên liệu và dụng cụ có sẵn là bạn đã có thể làm thiệp một cách dễ dàng rồi!