Nếu có tình cảm yêu thương thực lòng, những người đang yêu sẽ làm mọi cách để “một nửa” của mình luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, thậm chí là việc thay đổi những thói quen vốn dĩ của bản thân.