Chiều Sài Gòn trút mưa thay em khóc; Nấc lên trong lòng, sự trống rỗng chẳng có tên.