Lâu lắm rồi mới vô Teen Vi, teenvi bh khác trước nhìu rồi nhìn giao diện đẹp hơn, chức năng nhiều hơn, thành viên đông quá nhưng k thấy đồng bọn ngày trước, nhớ ngày nào còn chém gió chử nhau, nhớ nhớ ...