M.Đức à, những người quan tâm đến bạn không hẳn là những người thường hay hỏi han, cười nói mỗi khi trò chuyện với bạn ...