"Tự sướng" là việc cần thiết để đảm bảo chức năng bình thường của "cậu nhỏ". Nhưng nếu lạm dụng, XY sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ nghiêm trọng với sức khỏe.