Sau 3 tháng quay trở lại trường cấp 3, nữ diễn viên "Trở về 3" phải tạm ngưng việc học vì không cân bằng được chuyện học và công việc nghệ thuật.