Chính Kim Chi cũng khá bất ngờ khi xem lại chính những dòng nhật ký của cô viết khoảng 15 năm trước.