Song Hye Kyo đã im lặng khá lâu trước câu hỏi của phóng viên Trung Quốc.