Mình có chút ý kiến nho nhỏ, thấy diễn đàn Teenvi chưa có chuẩn cấp bậc nên mình đánh liều xin design thử 1 cái, admin xem xong cho nhận xét nhé: