Theo đánh giá phòng vé xứ Kim chi, 10 bộ phim dưới đây thuộc top hàng đầu của mọi thời đại.