Ra đời từ một khoảnh khắc ngẫu hứng của Charlie Chaplin, nhân vật Gã lang thang đã nhanh chóng đi vào lịch sử điện ảnh.