Trong "Thái Bình Luân", nhân vật của Song Hye Kyo sẽ mang trong mình giọt máu của Huỳnh Hiểu Minh.