UTS Insearch - tổ chức giáo dục cung cấp các chương trình liên thông vào Đại Học Công Nghệ Sydney (UTS) vừa tổ chức Lễ Tốt Nghiệp và Trao Giải Thưởng đặc biệt để vinh danh các sinh viên xuất sắc vào ngày hôm nay (09/04/2019).